Seçenekler: Sohbet görünümü

 

‘Seçenekler’ penceresi (Radmin illustr Sohbet görünümüresim), sohbet görünümünü yönetmenizi sağlar.

Radmin options c appearance Sohbet görünümü
Sohbet görünümü seçenekleri penceresi

Aşağıdaki seçenekleri yapılandırabilirsiniz:

Sistem Çubuğu Simgesi

Programın görev çubuğu bildirim alanı (‘sistem çubuğu’) simgesini nasıl görüntülediğini belirler:

 • Gösterme

  Simge görünmeyecektir.

 • Pencereyi simge durumuna küçült

  Simge her zaman görünecektir. Sohbet penceresi küçültülürse görev çubuğundan kaldırılacaktır.

 • Pencereyi sistem çubuğunda sakla

  Sohbet penceresi küçültülürse görev çubuğundan kaldırılacak ve sistem çubuğuna simge eklenecektir.

 • Hep Göster

  Simge her zaman görünecektir.

Yeni sohbet mesajlarını ekle

Metin sohbeti kayıt yönünü belirler:

 • Alt

  Yeni mesajlar, kayıt penceresinin en altında görüntülenecektir.

 • Üst

  Yeni mesajlar, kayıt penceresinin en üstünde görüntülenecektir.

Her bir sohbet arayüzü unsuru için yazı tipi tanımla

Bu seçenek, Yazı tipi belirle ve Rengi belirle düğmelerini kullanarak seçilen arayüz öğesi için rengi ve yazı tipini seçmenizi sağlar. Herhangi bir düğme devre dışı bırakılırsa ilgili öğe için hiçbir yazı tipi veya renk seçilemez.

Radmin related Sohbet görünümü

Sohbet görünümü