Telefon defteri kaydı ayarlarını değiştirme

 

Telefon defteri kaydı ayarlarını değiştirmek için:
 1. Telefon defteri kaydı üzerinde sağ fare tuşuna basın ve ‘Özellikler‘i seçin.
 2. Bağlantı özellikleri” penceresi ekrana gelecektir (Radmin illustr Ayarları değiştirmeresim).
  Radmin options addrec Ayarları değiştirme
  Bağlantı özellikleri penceresi
 3. Solda yer alan seçenekler sayfasını seçin ve ayarları değiştirin (daha fazla bilgi). Seçenekler sayfaları, “yeni bağlantı varsayılanları” ayarları ile aynıdır.
 4. Tamam düğmesine tıklayın.

Genel kayıt ayarları

Aşağıdaki ayarlar mevcuttur:

 • Girişin adı

  Telefon defterindeki kayıt etiketini belirtir.

 • IP adresi veya DNS adı

  Uzaktaki bilgisayarın IP adresi veya DNS adını belirtir.

 • Varsayılan bağlantı noktasını kullan

  Bu seçenek seçilirse, bağlantılar varsayılan bağlantı noktası numarasını kullanacaklardır (4899).

 • Bağlantı Noktası

  Bağlantı kurulan bir özel bağlantı noktası numarasını belirtir.

 • Ana bilgisayardan bağlan

  Bu seçenek işaretlenirse hedef bilgisayara yapılan bağlantı, Radmin Server’ın çalıştığı, seçilen ara bilgisayar vasıtasıyla yürütülecektir.

Windows Güvenlik ayarları

Windows Güvenlik ayarlarına erişmek için soldaki listeden ‘Windows Güvenliği’ öğesine tıklayın. “Windows Güvenlik” ayarları ekrana gelecektir (Radmin illustr Ayarları değiştirmeresim).

Radmin options addrecsec Ayarları değiştirme
‘Windows Güvenliği’ penceresi
 • Windows kimlik doğrulamada geçerli kullanıcıyı kullanma

  Bu seçenek işaretliyse Radmin Viewer, uzaktaki bilgisayarda kimlik doğrulaması amacıyla giriş yapılan kullanıcı bilgilerini kullanmaya teşebbüs etmeyecektir. Bunun yerine giriş penceresi ekrana gelecek ve böylece kullanıcı da kendi kullanıcı adı ve parolasını manuel olarak girebilir.

 • Kerberos kimlik doğrulama için ana bilgisayar adı

  ‘Kerberos’ kimlik doğrulama kullanılıyorsa uzaktaki bilgisayara bağlanılmasının ardından kullanılacak ‘Ana Bilgisayar’ adıdır.

Radmin related Ayarları değiştirme

Ayarları değiştirme