Telefon defteri kayıtlarını düzenleme

 

Radmin jumpto Kayıtları düzenleme

Yeni klasörler oluşturma

Telefon defterinde yeni bir klasör oluşturmak için:
 1. Telefon defteri içeriği menüsünü görüntülemek için telefon defterindeki boş bir alan üzerinde sağ fare tuşuna tıklayın (Radmin illustr Kayıtları düzenlemeresim).

  Radmin phonebookmenu Kayıtları düzenleme
  Telefon defteri menüsü
 2. Yeni klasör menü öğesini seçin (Radmin details Kayıtları düzenlemedetaylar).
  Yeni klasör komutu, birçok şekilde verilebilir:
  • Telefon defteri içerik menüsünü kullanarak.
  • Telefon defterinde veya Klasör ağacındaki klasör üzerinde sağ fareye tıklayarak ve Yeni klasörü seçerek.
  • <F7> kısayol tuşuna basarak.

Radmin gotop Kayıtları düzenlemebaşa git

Klasörleri yeniden adlandırma

Var olan klasörü yeniden adlandırmak için:
 1. Klasör içeriği menüsünü görüntülemek için bir klasör üzerinde sağ fare tuşuna tıklayın (Radmin illustr Kayıtları düzenlemeresim).

  Radmin phonebookfoldermenu Kayıtları düzenleme
  Telefon defteri klasörü menüsü
 2. Yeniden adlandır menü öğesini seçin (Radmin details Kayıtları düzenlemedetaylar).
  Klasörü yeniden adlandır komutu, birçok şekilde verilebilir:
  • Telefon defteri içerik menüsünü kullanarak.
  • Bir klasör seçin ve <F2> kısayol tuşuna tıklayın.

Radmin gotop Kayıtları düzenlemebaşa git

Klasörleri silme

Var olan bir klasörü silmek için:
 1. Klasör içeriği menüsünü görüntülemek için bir klasör üzerinde sağ fare tuşuna tıklayın (Radmin illustr Kayıtları düzenlemeresim).

  Radmin phonebookfoldermenu Kayıtları düzenleme
  Telefon defteri klasörü menüsü
 2. Sil menü öğesini seçin (Radmin details Kayıtları düzenlemedetaylar).
  Klasörü sil komutu, birçok şekilde verilebilir:
  • Telefon defteri içerik menüsünü kullanarak.
  • Bir klasör seçin ve <Del> kısayol tuşuna tıklayın.

  <Ctrl> tuşuna basılı tutarken birden çok öğeye tek tek tıklayarak hepsini seçebilirsiniz.

Radmin gotop Kayıtları düzenlemebaşa git

Tekli telefon defteri kayıtlarını kopyalama

Bir telefon defteri kaydını veya klasörünü kopyalamak için
 1. Bir kaydı veya klasörü herhangi bir telefon defteri klasörüne sürükleyip bırakın.

Radmin gotop Kayıtları düzenlemebaşa git

Telefon defteri kayıtlarını yeniden adlandırma

Bir telefon defteri kaydını yeniden adlandırmak için:
 1. 1. Kayıt içeriği menüsünü görüntülemek için bir kaydın üzerinde sağ fare tuşuna tıklayın (Radmin illustr Kayıtları düzenlemeresim).

  Radmin phonebookconmenu Kayıtları düzenleme
  Telefon defteri bağlantı menüsü
 2. Yeniden adlandır menü öğesini seçin (Radmin details Kayıtları düzenlemedetaylar).
  “Kaydı yeniden adlandır” komutunu iki farklı şekilde verebilirsiniz:
  • Telefon defteri içerik menüsünü kullanarak.
  • Bir klasör seçin ve <F2> kısayol tuşuna tıklayın.

Radmin gotop Kayıtları düzenlemebaşa git

Telefon defteri kayıtlarını silme

Bir telefon defteri kaydını silmek için:
 1. Kayıt içeriği menüsünü görüntülemek için bir kaydın üzerinde sağ fare tuşuna tıklayın (Radmin illustr Kayıtları düzenlemeresim).

  Radmin phonebookconmenu Kayıtları düzenleme
  Telefon defteri bağlantı menüsü
 2. Sil menü öğesini seçin (Radmin details Kayıtları düzenlemedetaylar).
  Kaydı sil komutu, birçok şekilde verilebilir:
  • Telefon defteri içerik menüsünü kullanarak.
  • Bir klasör seçin ve <Del> kısayol tuşuna tıklayın.

  <Ctrl> tuşuna basılı tutarken birden çok öğeye tek tek tıklayarak hepsini seçebilirsiniz.

Radmin gotop Kayıtları düzenlemebaşa git

Radmin related Kayıtları düzenleme

Kayıtları düzenleme