Bir Radmin Viewer telefon defterini içe aktarma

 

Radmin jumpto Telefon defterini içe aktarma

‘Telefon Defterini İçe Aktar’ komutu, belirtilen telefon defteri dosyasından tüm kayıtları geçerli telefon defterine ekleyecektir. Aynı isimdeki kayıtlar iki kere yazılacaktır.

Bir telefon defterini içe aktarmak için:
  1. “Araçlar”->”Telefon defterini içe aktar” telefon defteri menü komutunu kullanın ve standart pencerede içe aktarılacak dosyayı seçin. Bu, Radmin Viewer tarafından oluşturulmuş .rpb uzantılı bir dosya olmalıdır.
  2. düğmesine tıklayın.
Radmin related Telefon defterini içe aktarma

Telefon defterini içe aktarma