Doğrudan kablo bağlantısını kullanma

 

İlk olarak Boş Modem sürücüsünü kurun (henüz kurulmamışsa). Ardından sistemi, Modemden modeme bağlantıdaki gibi yapılandırın.

Radmin related Doğrudan kablo bağlantısı

Doğrudan kablo bağlantısı